دانشگاه پانونیا مجارستان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دانشگاه پانونیا مجارستان

دانشگاه پانونیا مجارستان

دانشگاه پانونیا مجارستان ، راهنمای دانشگاه پانونیا مجارستان

معرفی دانشگاه پانونیا مجارستان

University of Pannonia

یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم هست که در شهر Veszprém واقع شده است که قبلا به همین عنوان معروف بود.

این دانشگاه در سال 1949 تاسیس شد.

شهر Veszprém از طریق بزرگراه m7 و جاده 8 حدود 110 کیلومتر و یا 68 مایل از بوداپست فاصله دارد.

در سال 1951، آن را تحت نام دانشگاه Veszprém که در رشته مهندسی شیمی معروف بود می شناختند.

هر سال دانشگاه پانونیا میزبان کنفرانس های تحقیقاتی ملی و بین المللی است، که موجب تقویت شهرت بین المللی این دانشگاه شده است.

استادان شناخته شده ی بین المللی در دانشکده ی اقتصاد و کسب و کار و ارایه رشته های لیسانس زبان انگلیسی و مطالعات آمریکا با شهریه دانشگاه ترمی 970 یورو نیز باعث محبوبیت این دانشگاه است.

 

دانشکده های دانشگاه پانونیا مجارستان

این دانشگاه دارای چهار دانشکده است :

  • دانشکده تجارت و اقتصاد
  • دانشکده مهندسی
  • دانشکده اطلاعات و فناوری
  • دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

 

رشته های دانشگاه پانونیا مجارستان

دانشکده تجارت و اقتصاد

برنامه های به زبان انگلیسی کارشناسی

مدیریت و مدیریت بازرگانی

اقتصاد بین المللی تجارت

گردشگری و پذیرایی

برنامه های به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

بازار یابی

مدیریت گردشگری

دکتری

مدیریت و مدیریت بازرگانی

 

دانشکده مهندسی

برنامه های به زبان انگلیسی کارشناسی

مهندسی شیمی

مهندسی بهره برداری آب

برنامه های به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

علم شیمی

مهندسی شیمی

مهندسی محیط زیست

علوم محیط زیست

مهندسی مواد

برنامه های به زبان انگلیسی دکتری 

مهندسی شیمی و علوم مواد

شیمی و علوم محیط زیست

 

دانشکده فناوری اطلاعات

برنامه های به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

مهندسی علوم کامپیوتر

برنامه های به زبان انگلیسی دکتری 

علم اطلاعات و فناوری

 

دانشکده فلسفه و علوم اجتماعی

برنامه های درجه کارشناسی

مطالعات انگلیسی و آمریکایی

آلمان شناسی

ارتباطات و علوم رسانه

برنامه های درجه کارشناسی ارشد

مطالعات انگلیسی

زبانشناسی کاربردی

زبان ، ادبیات و فرهنگ آلمانی (به آلمانی)

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

برنامه های درجه دکتری

مترجمی چند زبانه

 

شهریه های دانشگاه پانونیا مجارستان

شهریه برنامه های کارشناسی

نام برنامه مقطع تعداد

ترم

هزینه تحصیل

یورو / سال تحصیلی

تعداد ظرفیت

پذیرش دانشجو

دانشکده
مدیریت و مدیریت بازرگانی کارشناسی 7 2700 50 دانشکده تجارت و اقتصاد

در شهر وسپرم

مطالعات انگلیسی و آمریکایی لیسانس 6 3000 50 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

آلمان شناسی لیسانس 6 3000 20 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

اقتصاد بین المللی تجارت کارشناسی 8 2700 50 دانشکده تجارت و اقتصاد

در شهر وسپرم

ارتباطات و علوم رسانه لیسانس 6 3000 50 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

گردشگری و پذیرایی کارشناسی 8 2700 50 دانشکده تجارت و اقتصاد
مهندسی شیمی کارشناسی 7 3000/6000* 50 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

مهندسی بهره برداری آب کارشناسی 6 3000/6000* 30 دانشکده مهندسی

در شهر Nagykanizsa

 

شهریه برنامه های کارشناسی ارشد

نام برنامه مقطع تعداد

ترم

هزینه تحصیل

یورو/سال تحصیلی

تعداد ظرفیت پذیرش دانشجو دانشکده
زبانشناسی کاربردی MA 4 4000 50 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

زبان ، ادبیات و فرهنگ آلمانی (به آلمانی) MA 4 4000 20 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

مطالعات انگلیسی MA 4 4000 50 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

مطالعات بین المللی MA 4 4000 50 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر کوسگ

بازاریابی کارشناسی ارشد 4 3300 50 دانشکده تجارت و اقتصاد

در شهر وسپرم

مدیریت گردشگری کارشناسی ارشد 4 3300 50 دانشکده تجارت و اقتصاد

در شهر وسپرم

آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی MA 2 4000 50 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 4 3200/6800* 30 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

علم شیمی کارشناسی ارشد 4 3000/3800* 30 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

مهندسی علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد 4 4400 50 دانشکده فناوری اطلاعات

در شهر وسپرم

مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد 4 3200/6800* 50 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

علوم محیط زیست کارشناسی ارشد 4 3200/3800* 50 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

مهندسی مواد کارشناسی ارشد 4 3200/6800* 20 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

 

شهریه برنامه های دکتری

نام برنامه مقطع تعداد

ترم

هزینه تحصیل

یورو/سال تحصیلی

تعداد ظرفیت

پذیرش دانشجو

دانشکده
شیمی و علوم محیط زیست دکتری 8 9000 10 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

مهندسی شیمی و علوم مواد دکتری 8 9000 10 دانشکده مهندسی

در شهر وسپرم

علم اطلاعات و فناوری دکتری 8 5500 8 دانشکده فناوری اطلاعات

در شهر وسپرم

مترجمی چند زبانه دکتری 8 4000 15 دانشکده فلسفه مدرن و علوم اجتماعی

در شهر وسپرم

علوم مدیریت و مدیریت بازرگانی دکتری 8 5500 8 دانشکده تجارت و اقتصاد

 

دوره های تحصیلی در شعبه دانشگاه پانونیا در شهر ناگیکانیتزا

رشته مهندسی بهره برداری آب در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی

Information BSc

Duration 6 semesters

Language English

Degree: Water Operation Engineer, BSc

Lessons full-time training

Location Nagykanizsa

Head of program Rita Földényi, PhD

Information MSc

Duration 2 semesters (4 months) 2 semesters (10 months)

Language English

Degree: Water and Wastewater Treatment System Operator Specialist

Cost includes education all-inclusive optional programs education

Lessons every day weekends

Head of program Rita Földényi, PhD

شرایط دریافت پذیرش تحصیلی دانشگاه پانونیا مجارستان

دوره های کارشناسی

معیارهای واجد شرایط بودن:

کپی دیپلم و گواهی دبیرستان (ترجمه معتبر به مجارستانی یا انگلیسی)

تسلط به زبان انگلیسی تسلط به زبان انگلیسی (TOEFL 60 /IELTS 5.5)

 

دوره های کارشناسی ارشد

معیارهای واجد شرایط بودن:

کپی گواهینامه مدرک BA / BSc و رونویسی / مکمل مدرک که شامل موضوعات و نمرات است (ترجمه معتبر به مجارستانی یا انگلیسی)

تسلط به زبان انگلیسی تسلط به زبان انگلیسی (TOEFL 60 /IELTS 5.5)

 

دوره های دکتری

معیارهای واجد شرایط بودن:

کپی گواهینامه مدرک کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد و رونوشت

مکمل دیپلم با ذکر موضوعات و نمرات (ترجمه معتبر در کپی گواهینامه مدرک کارشناسی ارشد / کارشناسی ارشد و رونویسی / مکمل دیپلم فهرست موضوعات و نمرات (ترجمه معتبر به مجارستانی یا انگلیسی)

تسلط به زبان انگلیسی تسلط به زبان انگلیسی (TOEFL 60 /IELTS 5.5)

 

روش درخواست پذیرش تحصیلی دانشگاه پانونیا مجارستان

دانشگاه پانونیا مفتخر است که بیش از 25 برنامه درجه ای به زبان انگلیسی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می دهد.

مدارس دکتری با برنامه های کاربردی مختلف عمل می کنند ، دانشجویان می توانند مستقیماً از طریق فرایند درخواست خودپرداخت یا از طریق تبدیل شدن به متقاضی بورس تحصیلی Stipendium Hungaricum اقدام کنند.

 

آخرین فرصت ثبت نام دانشگاه پانونیا

به طور کلی دو دوره درخواست برای برنامه های مدرک خودگردان وجود دارد:

1  فوریه – 15 آوریل برای ترم پاییز شروع در هفته اول ماه سپتامبر

15  آگوست – 1 نوامبر برای بهار شروع در هفته اول ماه ژانویه

فرایند درخواست برای هر یک از برنامه های سطح BA/BSc و MA/MSc توسط دانشکده ها به طور جداگانه مدیریت می شود.

 

مراحل درخواست پذیرش تحصیلی قدم به قدم

1- برنامه تحصیلی خود را انتخاب کنید

2- فرم درخواست را با مدارک لازم به دانشکده مربوطه برنامه انتخابی خود ارسال کنید.

3- هزینه درخواست پذیرش تحصیلی 100 یورویی که غیر قابل استرداد است را به دفتر پذیرش حواله کنید.

4- در مصاحبه ورودی سازماندهی شده توسط دانشکده شرکت کنید.

5- متقاضیان موفق باید شهریه را برای 2 ترم از قبل به حساب دانشگاه انتقال دهند تا محل تحصیل خود را تضمین کنند.

6- اطمینان حاصل کنید که تا هفته ثبت نام (هفته اول ترم) برای هماهنگی ثبت نام خود در محل دانشگاه حاضر شوید.

 

سیستم آموزشی دانشگاه پانونیا مجارستان

دارای 4 دانشکده است که آموزش ها را با کیفیت بالا ارائه میدهد.

این دانشگاه 8 رشته در مقطع کارشناسی و 13 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 5 رشته در مقطع دکترا در زبان های خارجی ارائه میدهد.

هر سال تحصیلی شامل دوترم است؛ که هر ترم شامل 14 هفته است و پس از آن 6 هفته دوره امتحانات است.

 

روابط بین المللی دانشگاه پانونیا مجارستان

دانشگاه پانونیا ایجاد روابط با شرکای بین المللی را یک وظیفه مهم میداند.

اکثر شرکای بین المللی کشورهای اروپایی شامل: فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، چک، رومانی، اسپانیا، سوئیس و اوکراین هستند.

دانشگاه پانونیا از سال 1998 در برنامه Erasmus  شرکت کرد.

این برنامه به دانشجویان امکان تحصیل در خارج از کشور را میدهد.

 

بورسیه دانشگاه پانونیا مجارستان

برنامه بورسیه تحصیلی Stipendium Hungaricum در سال 2013 توسط دولت مجارستان راه اندازی شد.

ماموریت اصلی برنامه افزایش تعداد دانشجویان خارجی در مجارستان و تشویق موسسات آموزش عالی مجارستان برای جذب دانشجویان برتر خارجی است.

در حال حاضر بیش از 50 شریک ارسال کننده در این برنامه مشغول هستند.

این برنامه بر اساس توافقنامه های همکاری آموزشی دوجانبه بین دولت مجارستان و کشورهای شریک است.

اگر متقاضی توسط مقامات مسئول شریک ارسال کننده معرفی شود ، درخواست ها واجد شرایط تلقی می شوند.

این برنامه توسط  بنیاد عمومی Tempus اداره می شود .

لیست کشورهای شریک را می توانید  در وب سایت بنیاد عمومی Tempus مشاهده کنید .

 

انواع بورسیه تحصیلی موجود

بورسیه های تحصیلی Stipendium Hungaricum برای مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، کارشناسی ارشد تک درجه ، دکترا و برنامه های بدون مدرک (دوره های مقدماتی و تخصصی) در دسترس است.

در صورت تحصیل در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، فوق لیسانس و دکترا ، هر دو برنامه تحصیل تمام وقت و پاره وقت در دسترس است.

 

خدمات تحت پوشش بورس تحصیلی

بدون شهریه

کمک هزینه ماهانه:
برنامه های کارشناسی ارشد ، کارشناسی :

40،460 HUF/ماه (حدود 130 یورو) به هزینه های زندگی – به مدت 12 ماه در سال تا زمان اتمام مطالعات ؛

برنامه دکترا:

140،000 HUF/ماه (حدود 435 یورو) در حال حاضر – به مدت 12 ماه در سال تا زمان اتمام مطالعات

سه ماهه یارانه خوابگاه ، یا کمک مالی به ارزش 30،000 HUF/ماه برای هزینه های اقامت

 

بیمه ی درمانی

بیمه درمانی اضافی

بیمه درمانیGENERALI   برای دانشجویان SH

 

ورود به مجارستان و پردیس های دانشگاه پانونیا

لطفاً قبل از شروع تحصیل حتماً به موقع وارد دانشگاه شوید .

ترم پاییز در اوایل سپتامبر آغاز می شود.

دفتر بین المللی تمام اطلاعات و تاریخ های لازم را برای شما ارسال می کند.

دانشگاه پانونیا خدمات استقبال و ترانسفر فرودگاهی را برای دانشجویان سازماندهی نمی کند.

لطفاً اطلاعات مربوط به مقررات مربوط به  COVID-19 و آخرین سیاست دانشگاه پانونیا را بررسی کنید.

مجارستان دارای یک فرودگاه بین المللی ، فرودگاه بین المللی  Liszt Ferenc  در بوداپست است ، که یک نقطه حمل و نقل خوب است.

سپس دانشجویان 3 مسیر حمل و نقل عمومی برای انتخاب از بوداپست به پردیس های دانشگاه پانونیا را دارند.

پردیس دانشگاه  قطار  اتوبوس  ماشین
شهر وسپرم  2 ساعت   2 ساعت و 30 دقیقه  1 ساعت 15 دقیقه
شهر نایگانیزسا 4 ساعت 4 ساعت 3 ساعت
شهر کوسگ  4 ساعت 4 ساعت 4 ساعت

 

هفته ثبت نام دانشگاه پانونیا مجارستان

هفته ثبت نام معمولاً در ابتدای سپتامبر برگزار می شود ، زمانی که هر دانشجوی پذیرفته شده باید در دانشگاه پانونیا حضور داشته باشد تا خود را برای سال تحصیلی یا ترم بعدی ثبت نام کند.

تنها پس از ثبت نام ، دانشجویان می توانند به اداره مهاجرت برای گرفتن اقامت تحصیلی شنگن مراجعه کنند.

دانشجویان اطلاعات بیشتری در مورد روش ثبت نام خود را می توانند از دفتر بین المللی دانشگاه دریافت کنند.

 

گرفتن اجازه اقامت

پس از ثبت نام به عنوان دانشجوی دانشگاه پانونیا ، باید دفتر مهاجرت را پیدا کنید.

ما به دانشجویان توصیه می کنیم که به همراه مربی دانشجویی خود به دفتر مهاجرت مراجعه کنند.

دانشجویانی که با ویزای اولیه یکبار ورود به مجارستان وارد می شوند ، به محض ورود باید درخواست اجازه اقامت را ظرف 30 روز ارائه نمایند.

 

مدارک لازم برای دریافت اقامت دانشجویی مجارستان

بنابراین متقاضیان برای دریافت اجازه اقامت به مدارک زیر نیاز دارند.

قرارداد دانشگاه یا ثبت نام

سند وضعیت دانشجویی

یک عکس پاسپورتی

نامه پذیرش یا بورسیه تحصیلی

نامه دریافت جایزه دریافت بورس تحصیلی برای دانشجویان بورسیه

گذرنامه معتبر (حداقل 15 ماه اعتبار)

کارت آدرس محل اقامت زندگی

حساب بانکی

بیمه سلامت

کارت دانشجویی

 

5/5 - (2001 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید