مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان

مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان

مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان ، راهنمای مدرسه بین المللی بریتانیایی بوداپست مجارستان

تاریخچه مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان

بیش از 850 دانش آموز بین سنین 3 الی 18 سال در این مدرسه مشغول به مطالعه می باشند.

هدف ما ارائه دقیق و متمایز برای آموزش و یادگیری و ایجاد امکانات منحصر به فرد می باشد، این مدرسه در منطقه 3 بوداپست واقع شده است.

 

ماموریت مدرسه بریتانیایی مجارستان

ماموریت ما بیانیه ای از ارزش ها ، اخلاق و اصول می باشد، این بیانیه بصورت یک راهنما ی عملی در روابط و رفتار ما می باشد.

مدرسه بین المللی بریتانیا، بوداپست، یک جامعه مراقبت کننده و چند فرهنگی است که توسعه علم با دنبال کردن رشد شخصی و بین فردی تکمیل می شود.

ما تمایل داریم که در کار خود برترین باشیم، ما در تمام آنچه که ما انجام می دهیم، از طریق تحقیق، انعکاس و استقامت، به یادگیری عمیق می پردازیم.

ما با یکپارچگی عمل می کنیم ما به خودمان، ارزش ها و جامعه ما اعتقاد داریم.

ما به تفاوت های فردی اعتقاد داریم،از این رو آموزش های ما متنوع می باشد.

ما مسئولیت شخصی و شهروندی جهانی را برای آینده ای آرام و صلح آمیز ترویج می دهیم.

ما از طرز تفکر دانش آموزان، از طريق توسعه مهارتها، منابع و اختيارات جهت رشد، در مدرسه، از طريق دانشگاه و در طول زندگي،توسعه می یابیم.

 

امکانات مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان

در مدرسه بین المللی بریتانیا بوداپست، امکانات مورد نظر برای دانشجویان فراهم می شود و تکنولوژی در همه سطوح در برنامه درسی قرار دارد.

 

ثبت نام مدرسه بریتانیایی

ثبت نام فرزندانتان در مدرسه بریتانیایی بوداپست ، چشمان شما را به دنیای یادگیری و جامعه جهانی دانش آموزان باز می کند، از این فرصت برای گفتگو با شما درباره آنچه فرزند شما نیاز دارید ، استفاده خواهیم کرد.

 

هزینه بررسی مدارک مدرسه بریتانیایی بوداپست

هزینه ارزیابی مدارک و درخواست شما، 100.000 فورینت معادل 284 یورو می باشد که در زمان ارسال مدارک باید به طور کامل پرداخت شود.

 

هزینه ثبت نام مدرسه بریتانیایی بوداپست

هزینه ثبت نام برای تمام دانشجویان جدیدالورود 350.000 فورینت معادل 995 یورو می باشد، این هزینه غیر قابل برگشت است و ظرف 8 روز باید پرداخت شود.

 

سپرده مدرسه بریتانیایی بوداپست

سپرده قابل استرداد 300.000 فورینت معادل 852 یورو برای همه دانش آموزان جدیدالورود لازم است و برای اولین بار شما با پرداخت اولین هزینه تحصیل برای شما محاسبه می شود.

این سپرده به طور کامل قابل برگشت است وقتی که دانش آموز قصد ادامه تحصیل در مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان را نداشته باشند، اگر تمام هزینه ها به طور کامل پرداخت شده باشد، تمام اموال مدرسه بدون آسیب بازگردانده شده و درخواست کتبی ارائه شده، همانطور که در برنامه آمده است شهریه عودت داده خواهد شد.

 

هزینه های تحصیلی مدرسه بریتانیایی بوداپست

هزینه های زیر هزینه های تحصیل، کتاب های درسی و مواد آموزشی مربوطه را در مدرسه بریتانیایی بوداپست نشان می دهد.

شما گزینه ای را برای پرداخت هزینه سالانه به طور کامل و یا در 3 مرحله (در هر دوره) دارید.

تمام مقادیر به فورینت و یورو می باشد؛ هر یورو معادل 352 فورینت می باشد.

 

شهریه های مدرسه بریتانیایی بوداپست

شهریه های مقطع پیش دبستانی مدرسه بریتانیایی مجارستان

سال تحصیلی شهریه ترم 1 شهریه ترم 2 شهریه ترم 3 مجموع شهریه سال
پیش دبستان

سال تحصیلی 1

1.474.000 فورینت معادل

4188 یورو

1.104.000 فورینت معادل

3136 یورو

1.104.000 فورینت معادل

3136 یورو

3.682.000 فورینت معادل

10460 یورو

پیش دبستان

سال تحصیلی 2

2.027.000 فورینت معادل

5758 یورو

1.520.000 فورینت معادل

4318 یورو

1.520.000 فورینت معادل

4318 یورو

5.067.000 فورینت معادل

14.394 یورو

 

شهریه های مقطع دبستان مدرسه بریتانیایی 

سال تحصیلی شهریه ترم 1 شهریه ترم 2 شهریه ترم 3 مجموع شهریه سال
دبستان

سال تحصیلی 1

2.160.000 فورینت معادل

6136 یورو

1.621.000 فورینت معادل

4605 یورو

1.621.000 فورینت معادل

4605 یورو

5.402.000 فورینت معادل

15.346 یورو

دبستان

سال تحصیلی 2

2.160.000 فورینت معادل

6136 یورو

1.621.000 فورینت معادل

4605 یورو

1.621.000 فورینت معادل

4605 یورو

5.402.000 فورینت معادل

15.346 یورو

دبستان

سال تحصیلی 3

2.507.000 فورینت معادل

7122 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

6.265.000 فورینت معادل

17.800 یورو

دبستان

سال تحصیلی 4

2.507.000 فورینت معادل

7122 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

6.265.000 فورینت معادل

17.800 یورو

دبستان

سال تحصیلی 5

2.507.000 فورینت معادل

7122 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

6.265.000 فورینت معادل

17.800 یورو

دبستان

سال تحصیلی 6

2.507.000 فورینت معادل

7122 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

1.879.000 فورینت معادل

5338 یورو

6.265.000 فورینت معادل

17.800 یورو

 

شهریه های مقطع دبیرستان مدرسه بریتانیایی بوداپست

سال تحصیلی شهریه ترم 1 شهریه ترم 2 شهریه ترم 3 مجموع شهریه سال
دبیرستان

سال تحصیلی 7

2.532.000 فورینت معادل

7200 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

6.332.000 فورینت معادل

18.000 یورو

دبیرستان

سال تحصیلی 8

2.532.000 فورینت معادل

7200 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

6.332.000 فورینت معادل

18.000 یورو

دبیرستان

سال تحصیلی 9

2.532.000 فورینت معادل

7200 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

6.332.000 فورینت معادل

18.000 یورو

دبیرستان

سال تحصیلی 10

2.532.000 فورینت معادل

7200 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

6.332.000 فورینت معادل

18.000 یورو

دبیرستان

سال تحصیلی 11

2.532.000 فورینت معادل

7200 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

1.900.000 فورینت معادل

5400 یورو

6.332.000 فورینت معادل

18.000 یورو

دبیرستان

سال تحصیلی 12

2.801.000 فورینت معادل

7957 یورو

2.100.000 فورینت معادل

5965 یورو

2.100.000 فورینت معادل

5965 یورو

7.001.000 فورینت معادل

19.900 یورو

دبیرستان

سال تحصیلی 13

2.801.000 فورینت معادل

7957 یورو

2.100.000 فورینت معادل

5965 یورو

2.100.000 فورینت معادل

5965 یورو

7.001.000 فورینت معادل

19.900 یورو

 

توجه

مدرسه بریتانیایی بوداپست پیشنهاد می کند که از تخفیف سالیانه 4 درصد استفاده نمائید.

این تخفیف در صورتی به شما تعلق خواهد گرفت که تمام شهریه را بصورت یک جا تا قبل از تاریخ 16 جولای پرداخت شود.

 

هزینه سالیانه ناهار مدرسه

انتخاب ناهار در مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان بصورت اختیاری می باشد.

هزینه ناهار بصورت فورینت می باشد، شما می توانید هزینه را یک جا پرداخت کنید و یا در سه قسط پرداخت نمائید.

هزینه ناهار ترم 1 هزینه ناهار ترم 2 هزینه ناهار ترم 3 مجموع هزینه سال تحصیلی
124.000 فورینت

معادل 352 یورو

92.000 فورینت

معادل 261 یورو

92.000 فورینت

معادل 261 یورو

308.000 فورینت

معادل 875 یورو

 

لباس فرم

لباس فرم در مدرسه بریتانیایی بوداپست مجارستان اجباری می باشد.

برای کسب اطلاعات در مورد نحوه سفارش ، می توانید به وبسایت مدرسه مراجعه نمائید.

 

اتوبوس مدرسه

مدرسه بریتانیایی بوداپست با شرکت جونیور باس کار می کند و این شرکت را توصیه می نماید.

شما می توانید بصورت مستقیم با شرکت تماس بگیرید.

 

ورزش در مدرسه

تمامی دانش اموزان برنامه ورزشی را خواهند داشت، در این درس دانش آموزان یاد میگیرند که چگون برای آماده سازی و بازیابی از ورزش عمل نمایند.

این درس یک پایه حیاتی برای کمک به داشتن زندگی سالم است و تمرین کردن به روش های مختلف در این زمینه به آنها کمک خواهد کرد.

برای ثبت نام شما می توانید فرم زیر راتکمیل نمائید ، بعد از تکمیل فرم مشاورین مدرسه بریتانیایی مجارستان ظرف 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.

 

چگونه اقدام کنیم؟

ما خوشحالیم که شما با مدرسه بریتانیایی بوداپست را برای فرزند خود در نظر می گیرید.

فرایند پذیرش کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که مسابقه مناسب بین آنچه شما دنبال آن هستید و آنچه که از یک دانش آموز انتظار داریم.

ما از اینکه شما مدرسه بین المللی بریتانیا را انتخاب کردید، بسیار خوشحال هستیم.

مرحله 1: با ما تماس بگیرید

هدف ما ارائه خدمات دوستانه و آموزنده می باشد.

ما بسیار خوشحال هستیم که اطلاعات را از طریق تلفن یا ایمیل ارائه بدهیم.

پذیرش در طول سال تحصیلی انجام میگردد.

Email: admissions@bisb.hu

Tel: +36 1 200 8488

 

مرحله 2: رزرو یک سفر

مرحله دوم بازدید از مدرسه بریتانیایی بوداپست می باشد، ما از تمامی خانواده های علاقمند دعوت به عمل می آوریم تا از مدرسه بازدید کنند.

اگر امکان آمدن حضوری نباشد، خوشحا می شویم که از طریق ایمیل یا تلفن پاسخگو شما باشیم.

و بعد از ورود به بوداپست امکان ملاقات حضوری فراهم گردد.

 

مرحله 3: درخواست برنامه

از شما درخواست داریم تا پس از تصمیم گیری نهائی مدارک زیر را ارسال نمائید.

فرم درخواست تکمیل شده

فرم انتقال، تکمیل شده توسط مدرسه فعلی فرزند شما؛

یک نسخه از گذرنامه فرزند شما؛

یک کپی از گزارشات مدرسه اخیر (3 سال گذشته)

 

 مرحله 4: ارزیابی

برای سالهای اولیه:

متقاضیان سال 2 می توانند یک تا دو ساعت را در یک کلاس مناسب بگذرانند ، این دیدار ها فرصتی را برای فرزندان شما فراهم می کند تا با همکلاسی های آینده و معلمان آشنا شوند.

یونیفورم برای همه یکسان می باشد.

 

برای سال سوم :

از همه متقاضیان درخواست داریم تا در تست شناختی آنلاین شرکت کنند.

اگر زبان اول شما انگلیسی نمی باشد از ایشان تست زبان هم گرفته می شود.

برای سالهای بعد هم ، تست های شناختی و ارزیابی زبان انجام می شود.

 

مرحله 5: آماده شدن برای شروع

زمانی که مراحل 1 تا 4 کامل شوند ما یک تاریخ شروع را به شما اعلام خواهیم کرد، اگر در این خصوص سوالی باقی مانده است می توانید با ما تماس بگیرید..

 

مرحله 6: شروع مدرسه

در مدرسه بریتانیایی بوداپست بیش از 70 ملیت مختلف وجود دارند.

شروع به تحصیل در یک محیط جدید می تواند تجربه دلهره آوری باشد.

ما با ایجاد یک انجمن که بعنوان نمایندگان می توانند به دانش آموزان و معلمان کمک کنند.

با استقبال از دانش آموزان به ایشان کمک می کنند تا نهایت لذت از تحصیل را ببرند.

 

آدرس مدرسه

The British International School Budapest

1037 BudapestKiscelli köz 17Hungary

office@bisb.hu

admissions@bisb.hu

General Enquiries +36 1 200 9971

Admissions +36 1 200 8488

سایت مدرسه

https://www.nordangliaeducation.com/our-schools/budapest/our-school/our-mission

 

5/5 - (1018 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید